• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Du kan finde gode råd om, hvordan du formidler faglig viden mundtligt og skriftligt i afsnittet Om at kommunikere med og om VØ. Her præsenteres fx fagets spørgeformer og skriftlighed i faget. Ligeledes er der en introduktion til, hvordan du opbygger en faglig argumentation i virksomhedsøkonomi.

Mundtlig eksamen

Når du skal til mundtlig eksamen, må der ikke være adgang til internettet. Dvs. at du før eksamen skal downloade de modeller og andre sider fra iBogen, som du gerne vil have med til forberedelsen til eksamen. Du kan medbringe disse på usb-pen eller som udprint, så informationerne kan bruges i forberedelsestiden. Du har altid adgang til ebogen, som du har fået sammen med login til iBogen, som kan læses uden adgang til internettet.

Der kan være forskellige regler på de enkelte skoler omkring brug af personlig pc i forberedelsestiden.

Skriftlig eksamen

Hvis du skal til skriftlig eksamen under normale vilkår, må du ikke bruge internettet under eksamen. Dvs. at du skal downloade teorier, modeller og andet fra iBogen inden eksamen og medbringe disse fx på en usb-pen, så du kan bruge iBogen som hjælp under eksamen. Du må frit bruge ebogen, som du har fået sammen med login til iBogen, da ebogen kan læses, uanset om du har adgang til internettet eller ikke.

iBogen kan naturligvis bruges i forbindelse med eksamenslæsning forud for eksamen.

Virksomhedsøkonomi A1 kan bruges uden begrænsninger ved skrivning af studieretningsprojekt, studieretningsopgave og ved udarbejdelse af synopsis til erhvervscase.

ISBN: 9788761627926. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018