• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
ISBN: 9788761627926. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018