• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Du skal logge ind for at skrive en note
Afkastningsgrad

Viser, hvor meget man opnår i forrentning af den investerede kapital.

Afskrivning

Den årlige værdiforringelse af anlægsaktiver som følge af slitage m.m. 

Afsætning

Ved afsætning af en vare forstås den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en bestemt periode. 

Akkordløn

Betegnelse for aflønning efter den præsterede arbejdsmængde.

Akkumulerede afskrivninger

Viser de samlede afskrivninger på anlægsaktivet siden anskaffelsen.

Aktieselskab

I et aktieselskab hæfter aktionærerne (kapitalejerne) begrænset for virksomhedens gæld.

Aktionærer

Betegnelse for ejerne i et aktieselskab.

Aktiver

Aktiver er de værdier (beholdninger), som virksomheden har anbragt (bundet) penge i.

Aktivernes omsætningshastighed

Viser, hvor stor en aktivitet (omsætning) der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital (aktiverne).

Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyring handler om at udnytte virksomhedens markedsmuligheder bedst muligt. Aktivitetsstyringen må foregå inden for de givne kapacitetsmæssige og finansielle begrænsninger.

Anlægsaktiver

Aktiver, der er bestemt til længere tids eje og brug i virksomheden.

Anlægslån

Ved større finansielle anskaffelser kan virksomheden få et anlægslån, der er et lån, hvor tilbagebetalingen sker over en længere overrække.

Anpartsselskab

I et et anpartsselskab hæfter anpartshaverne (kapitalejerne) begrænset for virksomhedens gæld. 

Anvendt regnskabspraksis

Afsnit, hvor der redegøres for de værdiansættelsesmetoder, der er anvendt i årsrapporten.

Du skal logge ind for at skrive en note

Ordforklaringer

Klik på det bogstav, det ord du vil slå op, starter med. 

Alle ord med et bestemt startbogstav findes på samme side.

ISBN: 9788761627926. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018