• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Om Virksomhedsøkonomi A1

ISBN: 978-87-616-2792-6

© Forfatterne og Systime A/S

Print og fotokopier af indhold fra læremidler er belagt med CopyDan-vederlag.

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne ved at du klikker på "Sig din mening" i nederste højre hjørne af iBogen.

Forfattere:
Knud Erik Bang, Henrik Frølich, Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup

Ekstern redaktion:
Knud Erik Bang

Forlagsredaktion:
Rikke Haue

Foto:
Hvor intet andet fremgår er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder på fotos.

Virksomhedsøkonomi A1 samler lærebogen og opgavesamlingen ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver - og omvendt.

Det får du med iBogen

  • 200 opgaver
  • 115 interaktive opgaver
  • 4 quiz-sæt
  • 300 tabeller
  • 200 illustrationer
  • 630 sider

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761627926. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018