• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 1.11

Hent Word-fil til besvarelse af opgave 1.11

Nedenfor ses en SWOT-analyse, som er udarbejdet for Carlsberg A/S. Analysen er dog ikke helt korrekt, idet nogle af de angivne forhold er placeret forkert, mens andre slet ikke bør fremgå af analysen.

SWOT-analyse for Carlsberg A/S
Interne forhold
Stærke siderSvage sider
Stor omsætningHøje salgspriser
Godt imageStort overskud
Stigende råvarepriserForhandles i mange butikker
Eksport i mange landeFlere unge drikker alko-pops
Faldende udlånsrenteProduktion i 50 lande
Høj kendskabsgrad
Stigende el-priser
Eksterne forhold
MulighederTrusler
Faldende alkoholforbrug i DanmarkStigende forbrug af »hårde stoffer«
Stigende ølforbrug i AsienBegyndende lavkonjunktur
Begynde at opkøbe flere konkurrenterEn konkurrent går konkurs
Begynde at sælge vinStigende købekraft i Kina
Stigende sundhedsbevidsthed
Stigende ølafgift på markedet i Rusland
 1. Find forhold i analysen, som slet ikke bør indgå i denne og forklar, hvorfor de ikke bør medtages.
 2. Find forhold i analysen, som er placeret forkert og forklar, hvor de i stedet bør placeres.
 3. Udarbejd en ny SWOT-analyse.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 1.12

Nedenfor er der en beskrivelse af Kim Valentins planer om eventuelt at etablere en cykelforretning. På grundlag af denne beskrivelse skal du besvare punkterne A til B.

 1. Udarbejd en SWOT-analyse for Kims projekt.
 2. Opstil et forslag til virksomhedens idé.

Kim Valentin er 35 år, og han har i de seneste 8 år været ansat i cykelfabrikken StreamLine A/S. I de første 5 år var han beskæftiget med indkøb, og i de seneste 3 år har han været sælger. Hans kone Kristina er regnskabsuddannet og arbejder på et revisionskontor. Parret har sammen to børn, en pige på 10 år og en dreng på 8 år. Familien bor i et parcelhus i Hasselhøj, som er et yderområde i en af de største danske provinsbyer.

Kristina og Kim sidder en aften og taler om deres fremtid, og der falder bl.a. følgende bemærkninger:

Kim: »Jeg er ved at være træt af al den transport i forbindelse med mit arbejde. Jeg kunne derfor godt tænke mig at prøve noget nyt.«

Kristina: »Det kan jeg godt forstå. Hvad med at starte din egen cykelforretning? Det har du jo ofte talt om, at du godt kunne tænke dig. Man kan jo snart ikke åbne en avis eller tænde for tv’et, uden at man kan læse eller høre om, hvor vigtigt det er at få daglig motion – og dette gerne ved at cykle. Det bliver også mere og mere almindeligt, at folk lader bilen stå og finder andre måder at komme på arbejde på. Og en hel del vælger at bruge cyklen. Vi bor jo også i et kvarter, hvor folk er ret velstillede og derfor har råd til at købe nye cykler.«

Kim: »Det er også rigtigt, men du skal tænke på, at jeg jo ikke har det store kendskab til administration og regnskab. Endvidere kræver en cykelforretning, at jeg også er i stand til at udføre reparationer af cykler, og det har jeg jo ikke prøvet før.«

Kristina: »Administration og regnskab har jeg forstand på, og jeg kunne godt tænke mig at søge om orlov fra mit arbejde eller eventuelt gå på deltid, så jeg kunne være mere hjemme hos børnene. Det med reparation af cykler må du kunne lære på et kursus. Du har jo trods alt en viden fra dit nuværende arbejde, der må kunne komme dig til gode.«

De blev enige om, at Kim skulle bruge de næste to uger til at undersøge mulighederne nærmere. Hans undersøgelse viser følgende:

I det lokale butikscenter er der mulighed for at leje egnede lokaler, idet en tøjforretning for tiden har ophørsudsalg. Et af problemerne i butikscentret er, at der er ret dårlige parkeringsforhold. Butikscentret ligger lige ved siden af den lokale skole. Der er mange børn, der benytter butikscentret som genvej til og fra skole.

Der findes ikke andre cykelforretninger i lokalområdet. I midtbyen findes der to cykelhandlere, og 3 km væk ligger Bilka. Der er også et par cykelhandlere i andre af byens yderområder, men Kim anser ikke dem for at blive reelle konkurrenter.

Kim har haft kontakt til flere af de cykelleverandører, som han kender fra sin tid som indkøber for StreamLine A/S, og de har lovet ham leverancer på gunstige vilkår, herunder rentefri kredit på to måneder.

Renteniveauet er for tiden meget lavt. Kristina og Kim har en friværdi i deres parcelhus på kr. 600.000, og den lokale bank har stillet i udsigt, at Kim kan få en driftskredit, hvis han kan fremlægge en forretningsplan, som virker overbevisende på bankens ledelse.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 1.13

Tobias Hjort ønsker brændende at etablere et fitnesscenter i en større dansk provinsby. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fitnesscentret skal hedde KondiMester. Han har lige siden han var en lille dreng dyrket gymnastik, og han har i flere år været gymnastikleder. Han har taget en hhx-uddannelse, og han har derfor et godt kendskab til regnskab, ligesom han har god forstand på økonomi. I øjeblikket er han ekspedient i en butik. Han har i forbindelse med sit arbejde altid lagt vægt på, at kunderne skal have en god service.

Tobias kan leje nogle lokaler i byens udkant, og han har fået tilbudt nogle brugte motionsredskaber, som han kan købe til en overkommelig pris. Han skal dog låne et større beløb til etablering af virksomheden, idet han ikke selv har foretaget en særlig stor opsparing. Han har hidtil haft lidt svært ved at finde medarbejdere, som har den nødvendige viden og erfaring på området.

Tobias har fundet ud af, at der er to andre fitnesscentre i byen, som har ca. 50.000 indbyggere. Tobias mener derfor, at der er plads til endnu et fitnesscenter. Han har lagt mærke til, at flere og flere institutioner og virksomheder er begyndt at sende deres medarbejdere på motionscenter for at forebygge arbejdsskader og formindske sygefraværet.

Tobias mener også, at mange unge mennesker går meget op i deres udseende, og at de derfor har behov for at motionere. På grund af flere og flere rygeforbud, er antallet af personer, der benytter rygning som »slankemiddel« faldet kraftigt. Han mener, at det vil øge efterspørgslen efter motion.

Tobias har hørt rygter om, at en stor landsdækkende fitnesskæde har planer om at etablere sig i byen. Han har lige haft et møde med banken, og han må se i øjnene, at det bliver forholdsvist dyrt at låne de nødvendige penge til køb og drift af fitnesscentret. Banken har også nævnt, at den endnu en gang vil overveje, om den er villig til at låne ham det fulde beløb. Tobias har også læst i det lokale dagblad, at kommunen planlægger at etablere en børnehave på en stor del af det parkeringsareal, der ligger op til den ejendom, hvori Tobias har planer om at indrette sit fitnesscenter.

 1. Udarbejd en SWOT-analyse på grundlag af Tobias Hjorts overvejelser m.v. i forbindelse med etablering af et fitnesscenter.
 2. Opstil et forslag til virksomhedens idé.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 1.14

Virksomheden CleanCar i Aalborg har specialiseret sig i rengøring og polering i forbindelse med klargøring af nye og brugte biler.

Man har i virksomheden formuleret nedenstående mål for virksomheden for år 12.

 1. Vurder, om hvert af de opstillede mål er egnet som grundlag for en styring af virksomheden.
 1. Det er vort mål at opnå en markedsandel i Aalborg på 50.
 2. Det er vort mål at yde den bedste service til vores kunder.
 3. Det er vort mål at opnå et overskud på mindst kr. 300.000.
 4. Det er vort mål at formindske vandforbruget med 25% i forhold til år 11.
 5. Det er vort mål at nedbringe medarbejdernes sygefravær.
 6. Det er vort mål at være kendt blandt mange af Aalborgs bilejere.
 1. Opstil forslag til eventuelle forbedringer i nogle af de anførte målbeskrivelser.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave 1.15

Maria Stengaard etablerede for 3 år siden Café Tusindfryd i Odense. Omsætningen i caféen udgjorde det første år ca. 1 mio. kr., og den årlige omsætning har siden været støt stigende til nu ca. 2 mio. kr.

Caféen tilbyder små, lette måltider til rimelige priser. Der er et pænt udvalg af vin samt øl på fad og flaske. Der er også forskellige muligheder for både kaffe og te. Maria lægger stor vægt på, at stemningen i caféen skal være hyggelig og rar.

Caféen har åben fra kl. 11 til kl. 24, og den besøges i dagtimerne typisk af børnefamilier samt af det mere voksne publikum. I aftentimerne er gæsterne mest unge mennesker.

 1. Opstil et forslag til virksomhedens idé.

Selvom caféens omsætning vokser, er Maria ikke helt tilfreds med udviklingen. Hun synes bl.a., at hun i forhold til sin arbejdsindsats tjener for lidt. Hun er også utilfreds med, at hun i lange perioder mangler et overblik over caféens økonomi. Maria har derfor opstillet efterfølgende mål for Café Tusindfryd for år 12.

 1. Omsætningen skal være så stor som overhovedet muligt.
 2. Der skal i gennemsnit pr. dag være mindst 60 frokostgæster, der spiser et måltid i tidsrummet fra kl. 11 til kl. 14.
 3. Salget af drikkevarer skal i aftentimerne mindst udgøre kr. 15.000 pr. uge.
 4. Caféens omkostninger må ikke overstige, hvad der er forsvarligt.
 5. Opgørelsen af månedens omsætning og omkostninger skal foreligge senest 4 hverdage efter månedens udløb.
 6. Personalets overarbejde skal begrænses mest muligt for at undgå overtidsbetaling.
 7. Overskuddet skal for hele året mindst udgøre kr. 400.000.
 1. Vurder om de mål, Maria har opstillet for sin café, er egnede til at styre virksomheden efter.
 2. Opstil et forslag til formulering af et mål for kundernes ventetid på bestilte måltider.
Note
Du skal logge ind for at skrive en note