• Et interaktivt undervisningsmateriale til faget virksomhedsøkonomi.

Indholdsfortegnelse

ISBN: 9788761627926. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018